Bilatzailea

Blogeko bilatzailea:

jueves, 14 de marzo de 2013

WebQuest

 
Zer da?
WebQuest-ak Interneten oinarritutako irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak dira, non ikasleei ikerketara bultzatzen dieten eta pentsamendu kritikoa, sormena nahiz erabakiak hartzera sustatzen dieten, gaitasun desberdinak garatzera eramango dietena ikasleek dituzten ezagutzak eraldatuz.

Ikasleentzako jarduera zehatzak dira, baita horiek egiteko erabiltzen dituzten errekurtsoak eta kontsignak.

Horrexegatik, esan daiteke, informazioa bilatzeko metodologia eraberritzaile bat dela eta bertan azaltzen diren errekurtso gehienak webgune ezberdinetatik hartzen dira. Orrialde honetan, ikasleek edukiak ikasten dituzte eta era berean, ariketa desberdinak egiten dituzte.

Zertarako balio du?
Baliabide hau gidaturiko inbestigazioan oinarritzen da.  Izan ere, webgune honetan gai ezberdinak landu ahal dira eta irakasleak ikasleen ikasketak interesa pizteko eta motibagarria izateko sortzen dira. Gainera, irakasleak ebaluatzeko tresna bezala erabili ahal dute.
Bestalde, elkarlana eta ikasleen autonomia edota iniziatiba ikusteko balio du. Halaber, ikasketa kooperatibo hauek ikasleek ikas- estrategia desberdinak garatzen dituzte, beraien pareekin elkar eraginan. Modu berean, IKT-en erabilera sustatzen da eta gure gaur eguneko gizartean hain garrantzitsuak diren teknologia berri hauek erabiltzen ikasten dute.
Amaitzeko,  WebQuest hauek atal batzuk dituzte eta hauek azaltzea aproposa da, hobeto ulertu ahal izateko.
-Sarrera: Ikaslea egoeran jartzen da.
 
-Ataza: WebQuest honen helburuak eta ikasleek honen amaieran sortu beharko duten lana zein den azaltzen zaie.
-Prozesua: Ikasleek lana burutzeko jarraitu behar dituzten pausuak. 
-Baliabideak: Ikasleei lana egin ahal izateko ematen zaizkien errekurtso ezberdinak; link-ak, argazkiak, bideoak …
 -Ebaluazioa: Parte honetan, ikaslea ebaluatzeko erabilitiko diren ebaluazio irizpideak idatzita aurkitzen dira.
-Ondorioak: WebQuest honen bitartez lortu nahi den laburpena da.
Hizkuntza
Gure adibidean erdaraz dago. 
Proposatutako ariketa: 
Gure adibidea Uraren zikloa lantzeko sortua dago. WebQuest honetan, atal bakoitzean ikasleek zer egin behar duten azalduta dago. Hori dela eta, irakasleak lehen egunean webgune hau aurkeztu egiten dien eta honen inguruan azalpen txiki bat ematen die, izan ere, web orri honetan, argi eta garbi, egin behar dutena azalduta dute. Horrenbestez, irakaslearen argibideak ez dira beharrezkoak.

 
 
 
 

Voki

Zer da?
Programa honen bitartez pertsonai bat sortzen da eta honek guk jarritako testua irakurtzen du.
Zertarako balio du?
Programa eraberritzaile honen bitartez ikasleen parte hartzea bultzatzen du. Era berean, ulermena eta ahozko komunikazioa lantzeko balio du. Gainera, gaur egun, gure gizartean hain garrantzitsuak diren teknologia berriak erabiltzen dituzte.
Hizkuntza:
Hogeita bost hizkuntzatan sortu daitezke; horien artean: euskara, erdara eta ingelera.  
Proposatutako ariketa:
Gure proposamenean ikasleak Euskal Herriko pertsonai mitologikoak lantzen ari dira. Hori dela medio, irakasleak ikasle bakoitzari pertsonai mitologiko bat deskribatzeko eskatuko dio. Izan ere, programa honek pertsonai desberdinak sortzeko aukera ematen du eta bakoitzak bere pertsonaiaren inguruan nahi duenaz hitz egin dezake.
Horretarako, ikasleek aurkezpena nahi duten moduan egin dezakete, esate baterako, Power Point batean linkatu dezakete pertsonai ezberdinak (Basajaun, Galtzagorriak, Mari … ).
Azkenik, ikasleek klasearen aurrean bere pertsonaiaren deskribapena egin beharko dute.
  
 
 

Prezi

Zer da?
Prezi aplikazio eraberritzaile bat da, Power Point-aren antzekoa da, baina kasu honetan, aurkezpen hauek online daude.
 
Zertarako balio du?
Baliabide honi esker testuak, irudiak, bideoak eta beste errekurtso batzuk publikatu daitezke. Halaber, ikusizko mapa batean zooma erabili daitekeela. Gainera, lehen esan bezala, errekurtso hau, Interneten eskuragarri dagoenez, edonork bertara jo dezake eta berarekin lan egin. Era berean, konpartitu eta deskargatu egin daiteke.

Horretaz aparte, bai irakasleak bai ikasleak edozein azalpen emateko erabili dezakete.
 
Hizkuntza:
Edozein hizkuntzatan egin daiteke. 
 
Proposatutako ariketa:
Programa eraberritzaile hau, harriak eta mineralak azaltzeko erabiliko dugu. Prezi honetako egileak irakaslea eta ikasleak izango dira, ikasketak esanguratsuagoak izateko eta ikasleek ere, haien ikasketetan parte hartu ahal izateko, modu aktibo batean.

Honetaz aparte, modu honetan, gai hau planteatu dugu, ikasleek edukiek arteko lotura zuzenak ikusi ahal izateko.

Horretarako, irakasleak klasea bost taldetan banatuko du eta bakoitzari harri edo mineral bat egokituko dio. Hauetako talde bakoitzak, mineral edo harri horren inguruan informazioa bilatu behar izango du. Hori egin ahal izateko, informazioaz gain, argazkiak, bideoak... erabili ahal izango dituzte; klasea ahalik eta entretenigarrien eta motibagarrien egin ahal izateko.

Azkenik, esan beharra daukagu, errekurtso hau Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan erabiltzeko materiala dela, ikasleek nolabaiteko maneiua daukatelako teknologia berriekin.

 
*Prezi

 
 

Liburu digitala

Zer da?
Liburu digitala formatu digitaleko banakako obra adierazteko eta formatu digitaleko liburuak irakurtzeko erabiltzen den gailu elektronikoa bat da. Beste modu batera esanda, liburu digitala baliabide elektroniko bat da, hau da, gailu elektronikoan eskegitako errekurtso mota berritzaile bat.
Liburu digitala formatu digitaleko banakako obra adierazteko eta formatu digitaleko liburuak irakurtzeko erabiltzen den gailu elektronikoa adierazteko erabiltzen da. Beste modu batera esanda, liburu digitala baliabide elektroniko bat da, hau da, gailu elektronikoan eskegitako errekurtso bota berritzaile bat.

 
Zertarako balio du?
Liburu digitalari esker, ikasleek Interneten argitaratuta dauden zenbait edukienganako sarbidea izango dute eta, era berean, haiek ere sor dezakete material hau. Hori dela eta, ikasleen ikaskuntzarako zenbait aspektu positibo erakusten dituen errekurtso baliagarria da.
Gainera, ohiko liburu baten funtzioa betetzen du, baina edukiak beste era batean antolatuta aurkezten dira, askoz ere modu dibertigarriago eta didaktiko batean. Liburu konbentzionalen orrialdeak ez bezala, liburu elektronikoaren zati diren orrialdeak dinamikoak eta erreaktiboak izan daitezke; bestalde, multimedia elementuak txertatzea ahalbidetzen dute, hala nola bideoa, audioa eta sareko beste liburu digital batzuetarako loturak edo liburuaren barrena nabigatzeko modu gisa. Horrela, liburu digitala erabiltzea jarduera oso aberasgarria bihurtzen da.

 
Hizkuntza:
Guk proposatutako jarduera, euskaraz ageri da.
 
Proposatutako ariketa:
Bosgarren mailan lantzeko sortua izan den ataza bat aurkitzen da, liburu digital formatuan. Horretarako, irakasleak, arbela digitala oinarri izanda, liburu digital honetan agertzen diren edukien azalpena emango du ikasgelan.
Liburu honetan, irakurmena lantzeko testuak, jarduera ezberdinak eta abar agertzen dira, beti ere argazkiz eta irudiz baliatuta, ikasleentzako erakargarriagoa izan dadin.
Kasu honetan, landuko den ataza “Munduko Ekosistemak” izango da, baina bai Natur Zientzietako bai beste edozein irakasgaietako edukiak lantzeko aukera ematen du.
Honetaz gain, behin teoria azalduta dagoelarik, berau praktikara eramateko jarduera batzuk proposatzen dira. Baina, esan beharra dago, jarduera hauek osagarriak direla, hau da, ez direla zertan liburu digitalean bertan agertu, irakasleak lortutako beste zenbait iturriren bitartez eman daitezke: testu-liburuak, webguneak...
Bukatzeko, liburu digital hau honako web orrialdean ikus daiteke:
 

 
 
 

Gmail


Zer da?
Googleren posta elektronikoko zerbitzu bat da eta dohainekoa da.
Zertarako balio du?
Mezu elektronikoak bidaltzeko eta jendearekin kontuan egoteko balio du, bai mezuak bidaliz bai txataren bidez hitz eginez. Gainera, Docs (testu edo kalkulu orriak sortzeko, gordetzeko eta partekatzeko balio du) eta Reader (berri emaileen loturak administratzeko eta gordetzeko balio du) zerbitzuak eskaintzen ditu.
Hizkuntza:
Edozein hizkuntza.
 
Proposatutako ariketa:
Irakasleak eta ikasleak Gmailaren bidez kontaktuan daude uneoro. Modu honetan, ikasleak etxean zenbait zalantza izatekotan irakasleak argitzen die.
Halaber, ikasleek ariketa gehienak ordenagailuz egiten dituztenez, irakasleari Gmailera bidaltzen dizkiete eta zuzenketak egiten dizkie. Horretarako, Gmailean programa bat dago “Docs” deiturikoa eta Word normalak bezala funtzionatzen du. Bertan, irakasleak egin beharreko zuzenketen ondoan “bokadilloak” irekitzen ditu eta horien barruan azalpenak ematen dizkie zuzendu ahal izateko. Horrela, informazioa elkar trukatzen dute. 

Wikiespaces

Zer da?
Errekurtso digital bat da non ikasleek orrialdeak sortu, editatu eta ezabatzea baimentzen dien.

Zertarako balio du?
Programan honen bitartez, ikasleen artean elkar-idazkera sustatzeko modu apropos bat da. Halaber, idazteaz gain, programa honek aukera asko ematen ditu. Esate baterako, guk proposatutako jardueran ikasleek irrati saio bat egin dute. Modu honetan, idazteko komunikazioa lantzeaz gain, ahozko komunikazioa ere landuz.
Hizkuntza:
Proposatutako ariketa gaztelaniaz egin zuten ikasleek, baina nahi den hizkuntzan egin daiteke.
Proposatutako ariketa:
Ikasleak binaka aisialdiko ekintza edota lekuak aukeratu dituzte eta horren deskribapena egin dute. Ondoren, talde bakoitzak irrati saio bat egingo du eta batek galderak egingo ditu eta besteak erantzun (herri horretako alkatea, pertsonai famatu bat … izanik).
Hau eginda dutelarik, grabaketa eta guzti, Wikispaces-en talde bakoitzaren lanak sartzen dira eta web orrialde bat izango balitz bezala da; bere link-ak, argazkiak … izanik.
Azkenik, hurrengo helbidean praktiketan egondako ikasleekin sortutako wiki-ak ikus daitezke.
 
 

Simulazioak

Zer dira?
Didaktikaren ikuspegitik, jokoen simulazioa ikaskuntza-teknika interaktibo bat da, eta bere bitartez egoera erreal zein hipotetiko bat aurkezten da gelan.

Zertarako balio dute?
Simulazioek ikasleari aukera ematen diote bere jakintza modu aktibo batean sortzeko eta, aldi berean, arazoen ebazpena eta erabaki harrera lantzeko gaitasunak garatzen laguntzen dio. Praktika hauek, ikaslearen hezkuntza-prozesuarentzako aspektu positiboak suposatzen ditu eta, era berean, bere garapen akademiko eta morala bultzatzen du.

Alderdi positiboei dagokienez, esan dezakegu elkarreragina lantzen dela eta, aldi berean, besteen iritzi eta interesak kontuan hartzeko aukera eskaintzen duela.

Horretaz gain, ikasle bakoitzaren erritmora egokitu daitezkeen jarduerak dira eta horrek ikasleak bere ikaskuntza-estiloa izatea ahalbidetzen du. Hori dela eta, aniztasuna tratatzeko teknika paregabea da.

Naturako prozesuen ereduak egiteko simulazioak erabiltzea gero eta ohikoagoa da Lehen Hezkuntzako klaseetan. Modu honetan, ikasleek praktikara eraman ditzakete klasean teorikoki landutako edukiak. Jarduera hauek egiteko behar den materiala oso sinplea da, ordenagailua baino ez dugu behar. Gainera, gaur egun eskola guztietan ikasleak Eskola 2.0 proiektuan sartuta daudenez, bakoitzak bere ordenagailu eramangarria dauka eta horrek jarduera errazago egitea ahalbidetzen du.

Funtsean, ez dago alde handirik ordenagailuz egindako esperimentazioaren eta ohiko esperimentazioaren artean. Zenbait neurketa-aparailu eta laborategi-tresna erabiltzen dira bi kasuotan, baina abantaila handiak ohar ditzakegu ordenagailuak erabiltzen badira neurketa-sisteman. Datuak hartzeko prozesua automatizatu egiten da, neurketen emaitzak ordenagailuan biltzen dira, eta zenbait software-tresna balia ditzakegu haiek prozesatzeko. Gainera, oso sinplea da datuak formatu grafikoan aurkeztea; horrela, nabarmen errazten da analisia egiteko eta hezkuntzan erabiltzeko prozesua.

Azkenik, aipatu beharra dago, mota honetako jarduerek ebaluazio jarraitua egitea eskatzen dutela irakasleen aldetik, izan ere, oso garrantzitsua da ikaslearen eguneroko lana kontuan hartzea eta baloratzea.

Hizkuntza:
Gure adibidean erdaraz dago. 
 
Proposatutako ariketa:
 Irakasleak ikasleei hurrengo link-a  *Simulazioa ariketa arbelean jarriko du. Ikasleak taldeka jarriko dira eta web orri horri honetara sartu beharko dira. Behin orrialde honetan daudelarik, irakasleak eskatutako egin beharko dute. Andereñoak jarduera honekin hurrengo helburuak lortu nahi izango ditu:
ü Errotazio eta translazio-mugimenduak bereizi.
ü Islatu zergatik Ilargiak, Lurrari begira, beti aurpegi berbera erakusten duen.Abakoa

Zer da?
 Webgune bat da non ikasleak abakoekin lan egiteko modu eraberritzaile bat da.
Zertarako balio du?
Ikasleak abakoa erabiltzen ikasteko beste modu bat da proposatzen du webgune honek. Gainera, orrialde honi esker, ariketa egin ahal izan dituzte, eta ikasleek jarduera hauen emaitzak idatziz zein ahoz erantzun ahal izango dute.
Orrialde honetan azaltzen diren jarduerak bi motatakoak dira. Alde batetik, ikasleek zenbakiak azaltzen zaizkien zenbakiak ezagutu beharko dituzte. Bestalde, ikasleek ulertu behar izango dute zenbakiak balorez aldatzen direla, kokapena edo posizioaren arabera. Esate baterako, ez da zenbaki bera izango hamarreko edo batekoen lekuan jartzen badugu bolatxo bat. Hamarrekoan kasuan bolatxoa jarriz gero, 10 zenbakia da eta batekoen lekuan jartzen badugu bolatxoa 1 zenbakia izango da.
Horretaz gain, irakasleek hainbat ariketa proposatu ditzakete programa honen bitartez. Adibide gisa:
- Identifikatu aurreko eta atzeko zenbakia.
- Abakoan zenbaki ezberdinak adierazi.
- Abakoan adierazitako zenbakiak ezagutu.
Hizkuntza:
Webgune hau erdaraz dago.
 
 

Glosterra

Zer da?
Programa hau online dago eta honi esker, kartel interaktiboak sortu ditzakegu. Bertan, irudiak, bideoak, testuak, efektu bereziak … txertatu ahal dira.
Zertarako balio du?
Baliabide hau, edozein irakasgaitan erabili daiteke. Izan ere, errekurtso honen bitartez, zeinahi gai landu daitezke. GLOG honetan unitate batean landutako ideia printzipalak batzen dira; marrazki, testu, bideo edo beste adierazpen baten bitartez. Azken finean, GLOG hauek norberaren gustura sortzen dira, pertsonalak eta originalak izanik.
Honetaz aparte, GLOG hauek gorde, inprimatu eta esportatu egin daitezke.
Hizkuntza:
Kartel interaktibo hauek edozein hizkuntzatan egin daitezke.  
Proposatutako ariketa:
Klasean, ikasleak makina sinpleak gaia lantzen ari dira. Hori dela eta, irakasleak ikasleak talde txikietan bildu ditu eta bakoitzari makina sinple bat deskribatzeko eskatu dio. Horretarako, informazioa liburuan, Interneteko web desberdinetan … bilatu beharko dute. Gainera, GLOG hauetan irudiak, bideoak edota nahi duten errekurtsoak txertatu ditzakete. Deskribatu behar dituzten makina sinpleen artean honako hauek aurkitzen dira: ziria, tornua,  palanka …
 
 

Primero de primaria

Zer da?
Lehen Hezkuntzako lehen mailarako zuzenduta dagoen bloger bat da, kurtsoko hiruhilekoetan lan egiteko. Bertan irakasgai ezberdinetan (lengoaia, matematika, science…) lan egiteko ariketak, edukiak … daude.


Zertarako balio du?
Bloger honetan, hainbat link daude beste webgune batzuetara gidatzen dituztenak. Webgune hauen artean, joko interaktiboak, fitxak, Slideshare-ak gai ezberdinekin, argitaletxe desberdinetako web orrialdeak, errefortzu ariketa, irakasleentzako errekurtsoak …

Horrexegatik, esan daiteke, lehen mailan ikasleekin lantzeko aproposa dela. Gainera, klasean ohiko errekurtsoak erabiltzeaz gain, ikasleei lehen urteetatik teknologia berriekin kontaktuan jartzeko aukera bikaina da. Izan ere, hurrengo kurtsoetan hauek maneiatzen jakin beharko dute.

Hizkuntza:
Bloger honetan dauden gauza guztiak, gazteleraz eta ingelesez aurkitzen dira.


*Primero de primaria adibidea 

 

Miniquest

 
Zer da?
MiniQuest-a WebQuest-aren antzekoa da, baina kasu honetan, atal gutxiago ditu; WebQuest-aren bertsio laburra izanik.
Zertarako balio du?
Kasu honetan hiru atal baino ez ditu, eszenatokia (web honetan landuko denari buruzko sarrera bat da), zeregina edo eginkizuna (ikasleei eginbeharrekoa azaltzen zaie eta link batzuk txertatzen zaizkie) eta produktua edo emaitza (ikasleei amaieran sortu beharko duten lana zein den azaltzen zaie).
Hizkuntza:
Gure adibidea gazteleraz dago.
Proposatutako ariketa: 
 Jarduera hau, Heziketa Fisikoa ikasgaian lantzeko baliabide bat da. Ikasleak saskibaloia egiten ari dira, baina irakasleak aproposa ikusten du, praktika lantzeaz gain teoria ikastea ere. Horrexegatik, honako MiniQuest hau sortu du. WebQuest-aren kasuan bezala, ikasleak azalpen txiki bat baino ez du ematen, webgune hau aurkezteko; orrialde honetan, azalduta baitago ikasleek egin behar dutena.
 
 
   

Adimen mapak

Zer dira?
Adimen-mapak ideiak, teoriak, jarduerak edo kontzeptuak garatu eta azaltzeko irudizko diagrama bat da. Adimen mapak ideia-jasa jardueretan batik bat erabiltzen dira.
Zertarako balio dute?
Hauek problemak ebatzi eta informazioa antolatzeko erabiltzen dira, hitzak, irudiak edo ideiak erabiliz eta sormena bultzatuz. Adimen-mapa batean agertzen diren ideiak garrantzia berbera izaten dute eta hitz baten inguruan garatutako edo oinarritutako ideiak azaltzen dira bertan baina ez dute beraien arteko konektorerik.
 
Hizkuntza:
Gure adibidean euskaraz dago. 
Proposatutako ariketa:
Bigarren mailan egiteko ariketa bat da. Ikasleak aurreko egunetan animaliei buruzko eduki eta kontzeptu ezberdinak ikasi dituzte. Hori dela eta, horien birpasa bat egiteko klasean irakaslearekin batera adimen mapa bat sortuko dute.
Horretarako, ideia jasa bat egingo dute, hau da, ikasleek gogoratzen dutena esango dute eta irakasleak arbelean apuntatuko du. Ondoren, ideia guztiak irakurriko dituzte eta adimen-mapa bat sortuko dute.
Mapa hau denen artean arbelean egingo dute eta ondoren irakasleak ordenagailura pasatuko du. Gai bakoitzaren amaieran adimen-mapa bat egingo dute eta hiruhilekoaren amaieran liburu digital bat sortuko dute, adimen-mapa guztiekin.
 
 
 
 
 

martes, 12 de marzo de 2013

Podomatic


Zer da? 
Programa bat da non audioen edo soinuen bildumak egiten dituen. Hau da, Podomatic, audioa banatzeko formatu multimedia bat da. Baliabide honen bitartez, nahi duzun soinua grabatu, gorde eta zabaldu dezakezu.

Zertarako balio du?
Programa honen bitartez, ahots ezberdinak grabatu daitezke, ordenagailuan soinu edo audio desberdinak erreproduzitu daitezke, genero literario ezberdinak grabatu daitezke … 

Azken finean, grabatzeko tresna bat da.
- Adibidez guk proposatutako jardueran ikasleek irakurritako ipuinaren laburpena grabatu dute eta ondoren, haien bloggerrean grabaketa hauek txertatu dituzte. Irakasleak, ikasleek ahozko komunikazioa lantzeko modu interesgarri eta motibagarri batean planteatu du jarduera.

Hizkuntza:
Azpian azaltzen diren bi adibideak, euskaraz eta gazteleraz dira.

Proposatutako ariketa: 
Umeak kurtsoan zehar bai euskaraz bai gazteleraz, liburu batzuk irakurri behar dituzte eta programa honen bitartez, liburu horren laburpenaren grabaketa egiten dute eta aldi berean, gainontzeko ikasleak liburu horiek irakurri badituzte komentarioak idazten dituzte haien iritzia emanez. Modu honetan, ikasleak idatzizko eta ahozko komunikazioa lantzen dute.

Amaitzeko, jarraian azaltzen den linkean praktiketan egondako ikasleek batzuk egindako lanak daude: 

Euskaraz 

Gazteleraz   


                                                                     

Ikus entzunezko baliabideak

Zer dira?
Ikus-entzunezko komunikazioa ikus-entzunezko sistema teknologiko baten bitartez ematen den pertsonen arteko edozein mezu trukaketa da. Ikus-entzunezko komunikazio sistema tradizionalak irratia, zinema eta telebista dira; naiz eta gaur egun sistema berriak agertu edo indartu direla esan daiteke, Internet edo bideojokoak bezala.

Zertarako balio dute?: 
 Ikus-entzunezko baliabideak ere erabiltzea aproposa izaten da ikasleak beste modu batean ikasteko. Gaur egun, gai desberdinak lantzen dituzten bideoak aurkitu ahal dira, nahiz eta euskarazkoak eskasak izan.

 Hizkuntza:
Gure adibidean gaztelaniaz dago. 

Proposatutako ariketa: 
Gure proposamena animalien sailkapena ezagutzeko bideo bat da. Kasu honetan, animalia ezberdinak ikustea eta aztertzea izango da helburua. Hau da, zeren arabera elikatzen diren, nolako jaiotza duten, non bizi diren…